Antin muistorahasto

ANTTI LEHTIMÄEN MUISTORAHASTON SÄÄNNÖT

1. Rahaston tarkoitus

Antti Lehtimäen muistorahaston tarkoituksena on tukea nuoria enintään 20- vuotiaita Lammin Säkiä ry:n jäseniä. Rahasto on nimetty Säkiän juniorin Antti Lehtimäen mukaan kunnioittamaan hänen muistoaan.

2. Rahaston varat ja hallinnointi

Muistorahaston varat on talletettu Lammin Säästöpankin tilille 42601 0-xxxx.
Varat on sijoitettava vain pankkitalletuksiin. Tilin käyttöoikeus on Lammin Säkiä ry:n puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.

3. Palkinnon jakoperusteet

Muistorahastosta voidaan jakaa vuosittain yhdelle enintään 20 vuotiaalle henkilölle palkinto, jonka määrä on vähintään 200 mutta enintään 500 euroa.
Palkinnon jakokriteerinä on kilpailumenestys vähintään aluemestaruuden saavuttaneiden nuorten säkiäläisten kesken. Palkinto voidaan jakaa Lammin Säkiä ry:n johtokunnan päätöksellä tai jättää jakamatta.

4. Rahaston tarkoituksen muuttaminen

Rahaston tarkoitusta voidaan muuttaa Lammin Säkiä ry:n johtokunnan päätöksellä nuorisotyön tukemiseen. Tarkoituksen muutoksessa on kuitenkin huomioitava lahjoittajan alkuperäinen tahto.

5. Jakoperusteiden muuttaminen

Palkinnon jakoperusteita voidaan tarkistaa Lammin Säkiä ry:n johtokunnan päätöksellä. Rahastoa ei voida kuitenkaan käyttää yleisessä tai veteraanisarjoissa kilpailevien henkilöiden palkitsemiseen.

Nämä säännöt on hyväksytty Lammin Säkiä ry:n johtokunnan kokouksessa

16.3.2005.