Kilpailuohje

Päijät-Hämeen Suunnistus

Pitkä matka ja viesti 11.-12.8.2018

Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja: Esko Töykkälä

Ratamestari: Esko Töykkälä

Lasten radat: Terhi Sillanpää-Reitti ja Tarja Huostila

Kilpailun valvoja: Harri Hytönen

Säännöt: Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä

Maasto, kartta ja radat: Kartta on kevään ja kesän aikana ajantasaistettu Harri Hytösen toimesta.

Maasto on osaksi mäkimaastoa ja osaksi nopeakulkuista kangasmaastoa. Talven aikana tehdyt harvennushakkuut hidastavat paikoitellen kulkua pidemmillä matkoilla. Molempina päivinä on ylitettävänä suo-ojia, joten huomioikaa polkusillat. Kartta on aiemmin ollut iltarastikäytössä.

Kartan mittakaava on 1:10000, käyräväli 5 m. Kartta on muovisuojuksessa.

Rastipukkeja on käytössä viestissä kaikilla rasteilla ja jonkin verran myös lauantain kilpailussa.

Pidempien matkojen kartta on kokoa A3 , lyhyempien A4 ja lasten sarjojen H/D12 ja nuoremmat A5

Sarjat ja Matkat 11.8.2018

Lähtö 1:   matkaa lähtöön 1,4 km

H-21 8,7 km D-21 6,3 km

H35 7,9 D-35 5,4

H40 7,9 D-40 5,4

H-45 7,3 D-45 5,1

H-50 7,3 D-50 5,1

H-55 6,3 D-55 4,7

H60 5,9 D60 4,7

H-65 5,9 D-65 3,7

H-70 4,8 D70 3,7

H-75 3,3 D75 3,3

H-80 3,3

H85 3,3

H-20 7,3 D-20 5,1

H-18 6,3 D-18 4,7

H-16 4,8 D-16 3,7

H-14 3,3 D-14 3,3

Lähtö 2:   matkaa lähtöön 0,8 km

H-12 2,0 D-12 2,0

H-12TR 1,4 D-12TR 1,4

H-10RR 2,1/1,5 D-10RR 2,1/1,5

H8RR 2,1/1,5 D-8RR 2,1/1,5

 

Kilpailunumeroita käytetään vain viestissä.

Rastimääritteet ovat kartassa.

Lähtöön kutsutaan 4 minuuttia ennen lähtöhetkeä.

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin.

H/D21 ja nuorten sarjoissa palkitaan kolme parasta. Vanhemmissa sarjoissa voittaja.

WC:t  kilpailukeskuksessa.

Uimarantaan matkaa 300 m.

 

Lähdön 2 ohjeet

(sarjat: H/D8RR, H/D10RR, H/D12TR ja H/D12)

5 min Kilpailijat kutsutaan lähtöön lukemalla lähtöaika ja kilpailijan nimi.

4 min H/D8RR, H/D10RR ja H/D12TR sarjan suunnistaja saa tutustua karttaan minuutin ajan. Kartassa on sarjan ratapainatus. H/D12-sarjan suunnistaja saa tutustua minuutin ajan mallikarttaan johon on merkitty vain K-piste.

3 min Emit-kortin nollaus.

2 min RR-radan suunnistaja saa kartan ja halutessaan myös opastusta.

1 min RR-radan suunnistaja saa tutkia karttaa. H/D12 TR ja H/D12-sarjan suunnistaja saa oman karttansa ja voi tutustua siihen minuutin ajan.

RR/TR-ohjeet:
Viitoitus on merkitty maastoon yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Karttaan viitoitus on merkitty yhtenäisellä viivalla. RR-sarjojen rasteilla on järjestysnumeron mukainen RR-tunnus (RR1, RR2, jne.), joka on merkitty Emit-leimasimeen.  RR- ja TR-sarjoissa suoritusta ei hylätä puuttuvan tai väärän rastileimauksen takia, vaan kilpailija saa 10 minuutin lisäajan puuttuvasta rastista. TR-sarjoissa rastimääritteet on painettu karttaan. Erillisiä rastimääritteitä ei käytetä. 

 

Viesti 12.8.2018

Viestissä on kaikkien sarjojen yhteislähtö klo 11.00

Kilpailijat käyttävät rintanumeroa.

Lähdöstä/vaihdosta on viitoitus K-pisteeseen.

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maalileimauksen jälkeen kilpailija ottaa telineestä seuraavan osuuden kartan ja vie sen seuraavan osuuden suunnistajalle.

Juoksujärjestys on ilmoitettava viimeistään la.11.8 klo 15.00 mennessä.

Aikuisten viestin osuuspituudet ovat ajallisesti n. 30-35 min. Oravaviestin RR-osuudet 2,4km/1,6km, tr-osuus 1,4km.

 

Oravaviestin ohjeet

Oravaviesti koostuu kolmesta osuudesta, joista kaksi ensimmäistä on RR-osuuksia (H/D8-10-sarjalaisille) ja kolmas osuus TR-osuus (H/D12-sarjalaisille). Poikien joukkueessa saa olla tyttöjä.

Oravaviestissä joukkueita ei hylätä, vaan väärästä tai puuttuvasta leimauksesta seuraa 10 minuutin aikasakko. Oravaviestissä ei ole hajontaa. Siimari alkaa lähtöpaikalta ja toimii samalla viitoituksena K-pisteelle. Tuo osuus RR- ja TR-sarjojen kartoissa on merkitty viitoituksena karttaan. Lähtökolmio on karttaan merkitty K-pisteen kohdalle. Oravaviestin aloitusosuuden kilpailijat saavat katsoa karttaa 1 min ennen lähtöä. Muuten oravaviestiä koskevat samat ohjeet kuin muitakin sarjoja.

RR-osuudet: Maastossa kulkee yhtenäinen valkoinen nauha, joka on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla. Rastit sijaitsevat nauhan varrella ja rastien tunnukset (RR1, RR2, RR3 jne.) on merkitty Emit-leimasimiin.

TR-osuus: Maastossa kulkee yhtenäinen valkoinen nauha, joka on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla. Rastit sijaitsevat nauhan läheisyydessä ja rasteilla on numerokoodit, jotka on merkitty Emit-leimasimiin. Rastimääritteet on painettu karttaan. Erillisiä rastimääritteitä ei käytetä.